Jätekukon verkkokaupan tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on Jätekukko Oy:n laatima, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Jätekukko Oy
Y-tunnus: 1710559-7
Rekisterivastaava
PL 2500 (Puutarhakatu 9), 70101 Kuopio
Puh. +358 17 3680 152
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)jatekukko.fi

Soveltaminen

Jätekukko Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Jätekukko Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi, kun olet rekisteröitynyt verkkokauppamme käyttäjäksi ja kun tilaat sieltä palveluja tai tuotteita.

Voidaksesi käyttää verkkokauppaamme, sinun täytyy hyväksyä tämän tietosuojaselosteen ehdot ja se, että käsittelemme henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla.

Jätekukon verkkokaupan asiakastietoihin on pääsy vain Jätekukon omilla työntekijöillä sekä käyttämiemme luotettujen sopimuskumppaniemme henkilökunnalla (henkilötietojen käsittelijöillä). Heidät on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti. Kukin henkilökunnastamme voi tarkastella asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Käsiteltävät henkilötiedot ja verkkokaupan asiakasrekisterin tietosisältö

Verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennamme tiedot jätepalveluista, jotka olet ostanut verkkokaupasta. Tallennamme myös aikaisempien ostostesi historiatietoja. Olet voinut ostaa esim. lajitteluasemalla asioinnin itsepalveluaikana tai Jätekukon lisäpalveluja.

Tallennamme asiakasrekisteriin sinusta tiedot, jotka ilmoitat itse ostaessasi jotain verkkokaupastamme.

Verkkokaupan asiakkaana käsittelemme sinusta alla lueteltuja henkilötietoja. Huomioitavaa on, että tietosisältö vaihtelee asiakkaittain riippuen mm. siitä, mitä palveluja tai tuotteita ostat tai tilaat. Jos rekisteröidyt verkkokauppaan, mutta et osta tai tilaa sieltä mitään, henkilötietojasi kerätään ja käsitellään vähemmän kuin oston tai tilauksen yhteydessä. 

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Auton rekisterinumero
 • Maksu- ja maksutapatiedot
 • Toimitustiedot kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite, jos toimitusosoite ei ole oma osoitteesi

  Yritysasiakkailta lisäksi
  • Y-tunnus
  • Maksajan tiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on välttämätöntä, jotta voit ostaa tuotteita tai tilata palveluja verkkokaupastamme.

Pääasiassa keräämme ja saamme sinua koskevia tietoja suoraan sinulta itseltäsi. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme sinulle tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossamme tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi verkkokaupan asiakkaana

 • verkkokaupan asiakkuuden ylläpitämiseen
 • asiakaspalveluun
 • tilaamiesi palvelujen tai tuotteiden toimitukseen, käsittelyyn tai arkistointiin
 • Jätekukon verkkokaupan ja oman toimintamme ja palvelujemme kehittämiseen
 • asiakaskokemuksen parantamiseen
 • toiminnan raportoimiseen
 • analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • laskuttamiseen
 • väärinkäytösten ehkäisemiseen
 • paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
 • verkkokaupan asiakaspalvelun toteuttamiseksi

Henkilötietojen käsittely perustuu

 • verkkokaupan käyttöön liittyvään asiakassuhteeseen
 • Jätekukon verkkokaupan käyttöön
 • sopimukseemme
 • asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai
 • lainsäädännön (kuten kirjanpitolain) velvoitteisiin.

Henkilötietojen tietolähteet

Lähtökohtaisesti asiakkaat ilmoittavat omat henkilötietonsa itse samalla, kun rekisteröityvät verkkokauppamme käyttäjiksi ja ostaessaan tai tilatessaan sieltä tuotteita tai jätehuoltopalveluja.

Rekisterinpitäjän tai 3. osapuolen oikeutetut edut

Kameravalvonnan osalta käsittelemme henkilötietojasi esim. viedessäsi lajitteluasemalle itsepalveluaikana kuorman, jonka olet ostanut verkkokaupasta. Silloin käsittelemme tietojasi oikeutettuun etuun perustuen. Oikeutettuja etuja ovat seuraavat:

 • Rikosten ja vahingonteon ehkäisy ja selvittäminen
 • Sopimusperusteisiin liittyvien epäselvyyksien selvittäminen (esimerkiksi jätekuormien sisältöjen ja toimitusten laskutusperusteiden varmistaminen)
 • Ajoneuvojen kulunvalvonta – esimerkiksi joidenkin porttien pääsyoikeudet perustuvat ajoneuvojen rekisterinumeroihin ja portteja avataan sillä perusteella ajoneuvoille, joilla on oikeus asioida tietyillä alueilla
 • Jäte- ja lajitteluasemilla tapahtuvan neuvonnan toteuttaminen ja asioinnin turvallisuuden varmistaminen

Jätekukolla on kameravalvontaa vain siellä, missä se on ehdottoman välttämätöntä eikä sinusta tai kenestäkään toisesta kerätä liiallisesti tai tarpeettomasti tietoja. Kameratallenteita myös poistetaan automatiikalla siten, että kenenkään tietoja ei tallennu tarpeettoman pitkäksi ajaksi Jätekukolle. Tallenteisiin on pääsy vain tietyillä henkilöillä, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve niihin päästä. Kameravalvonnan tallenteisiin ei ole pääsyä kaikilla Jätekukon työntekijöilläkään.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset sekä vastaanottajat tai vastaanottoryhmät

Käytämme verkkokaupasta ostettujen tuotteiden ja palvelujen tarjoamisessa, tuottamisessa, ja toimittamisessa alihankkijoita, joille henkilötietojasi siirretään tuotteiden toimittamiseksi tai palvelujen toteuttamiseksi (esimerkiksi itsepalveluasiointi lajitteluasemilla, lavapalvelu ja Noutokukko). Jätekukko on rekisterinpitäjä myös alihankkijoiden osalta, joten voitte olla yhteydessä meihin kaikissa verkkokauppa-asiointia koskevissa henkilötietojen käsittelyyn ja oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä asioissa.

Luovutamme henkilötietojasi laskutuksen ja perinnän toteuttamiseksi keskinäisen palvelusopimuksen puitteissa Ropo Capitalille, joka toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä henkilötietoja käsitellessään esimerkiksi perinnän suorittamisessa. Muista käsittelytoimista Ropo Capital kertoo omassa tietosuojaselosteessaan. Jos sinulle tulee kysyttävää teille henkilötietojen käsittelyyn ja oikeuksien toteuttamiseen laskutuksessa tai perinnässä, voit olla yhteydessä Ropo Capital Oy:hyn.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille. Annamme tarvittaessa seuraavat jätehuollon valvonnassa tarvittavat tietosi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja kunnalliselle jätehuoltoviranomaiselle (Savo-Pielisen jätelautakunta):

 • Nimi
 • Laskutusosoite
 • Muut mahdolliset yhteystiedot
 • Kiinteistön tai rakennuksen osoite
 • Verkkokaupasta ostamasi jätehuoltopalvelut

Henkilötietojasi luovutetaan myös muille viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset. Henkilötietoja luovutetaan myös laskutus- ja perintäpalveluja tarjoaville tahoille, jos asiakas valitsee maksutavaksi laskun. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää tietojärjestelmiä ja muita tietoteknisiä palveluita tuottaville palveluntarjoajille ja muille alihankkijoille.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksenmukaisen tehtävän toteuttamiseksi ja niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää tietoja säilyttämään. Verkkokaupan asiakasrekisterissä tiedot säilytetään niin pitkään, kun henkilön asiakkuus on voimassa. Sen jälkeen, kun asiakkuus päättyy, tiedot säilytetään vielä viimeisen ostotapahtuman eräpäivästä tilikauden päättymisvuoden jälkeen kuusi vuotta. Säilytysaika perustuu kirjanpitolakiin (1336/1997). Määräajan jälkeen tiedot poistetaan.

Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttö verkkokaupassamme

Jätekukko käyttää verkkokaupassaan evästeitä ja muista vastaavia teknologioita. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteeseesi keräämään ja tallentamaan tietoa verkkokaupassamme tehdyistä valinnoista.

Google Analytics: Käytämme sivustollamme Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelua, joka seuraa ja raportoi verkkosivumme käyttöä.

Tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Et voi rekisteröityä Jätekukon verkkokaupan käyttäjäksi etkä tilata sieltä tuotteita tai palveluja, jos et anna tarvitsemiamme tietojasi käyttöömme.

Automatisoitu päätäksenteko ja profilointi

Jätekukko ei kohdista verkkokaupan asiakasrekisterin tietoihin automatisoitua päätöksentekoa eikä profilointia.

Henkilötietojen suojaaminen

Jätekukon verkkokaupan asiakasrekisteriin kuuluvat henkilötiedot suojataan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 • Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on solmittu vaitiolositoumukset

Kaikki verkkokauppamme asiakasrekisterin henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Säilytämme verkkokaupan asiakastietoja EU-alueella. Käyttämämme palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Verkkokauppamme asiakasrekisteriin kuuluvien henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä verkkokauppamme asiakasrekisteriin kuuluvaan henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 • Tietoteknisissä ratkaisuissa käytetään ajanmukaista ja ajantasaista virustorjuntaa, palomuuria ja https-salausta sekä muita asianmukaisia suojaustoimia.
 • Pilvipalvelut on hankittu luotettavilta palveluntarjoajilta.
 • Käyttöoikeuksia hallinnoidaan tarkoituksen mukaisesti suojatussa ympäristössä siten, että vain asianosaisilla on pääsy verkkokaupan asiakasrekisteriin kuuluviin tietoihin.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on oikeus

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä Jätekukon asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@jatekukko.fi.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivut: https://tietosuoja.fi/etusivu
Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Voit pyytää omat tietosi

Voit pyytää Jätekukon verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennetut omat tietosi lähettämällä pyynnön sähköpostilla asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@jatekukko.fi

” Käsiteltävät henkilötiedot ja verkkokaupan asiakasrekisterin tietosisältö” kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa tallentamastamme henkilötiedosta.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Saatamme päivittää tietosuojaan liittyviä käytäntöjämme. Merkittävistä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevista muutoksista tiedotamme suoraan asiakkaillemme tai Jätekukon verkkokaupassa sekä internetsivuillamme https://www.jatekukko.fi/.

Kysy tarvittaessa lisää

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@jatekukko.fi